BIM

Zkratka BIM z anglického Building Information Modeling se obecně používá pro označení digitálního modelu budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výroby, výstavby a používání budovy.

 
Building Information Modeling (BIM) je proces založený na inteligentním modelu přinášející do navrhování možnost vhledu, který umožňuje provádět návrh, výstavbu a správu budov i projektů infrastruktury rychleji, ekonomičtěji a s menším dopadem na životní prostředí.
 
Na rozdíl od tradičních CAD programů, kde se využívají softwarové nástroje pro generování 2D výkresů, BIM umožňuje nový způsob práce s využitím inteligentních prvků informačního modelu, kde bez ohledu na množství konstrukčních změn, nebo kdo změny provádí, zůstávají data konzistentní, koordinovaná a více přesná pro všechny zúčastněné strany.
 
Pro mezioborové projektové týmy slouží modelově založené návrhy jako základ pro novou, efektivnější spolupráci. Přinášejí pracovní postupy, které poskytují všem zúčastněným stranám jasnější představu o projektu. Na základě dostupnosti potřených informací se tak zvyšuje jejích schopnost činit důležitá, informacemi podložená rozhodnutí rychleji.
 
S moderními softwarovými nástroji je vzniklý BIM model skutečně komplexní databáze, kde například místnost je prvkem databáze obsahujícím geometrické i negrafické informace, kde výkresy, pohledy, tabulky atd., jsou živými náhledy této stavební databáze. Pokud projektanti provádějí změny prvků v modelu, BIM software automaticky koordinuje změny ve všech pohledech, které tento prvek zobrazují - včetně 2D výkresů, pohledů, řezů či tabulek, - protože všechny vycházejí ze stejné výchozí informace.