Energetická náročnost

 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v úplném znění - zde.
 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - zde.
 
Vyhláška č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb. - zde.
 
Přehledné shrnutí požadavků pro majitele nemovitostí od roku 2013 - zde.
 
Vyhláška č. 195/2007 Sb.,kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení - zde.
 
Požadavky ČSN na součinitel prostupu tepla - zde.