Občanský zákoník

Starý občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen od 1.1.2014 zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Přináší zásadní změny v občanském právu oproti původní legislativě. Plné znění zde.