Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích - zde