Autorský dozor

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby – profesními projekty. Převážnou část předmětu činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby. Autorský dozor by měl vždy vykonávat zpracovatel projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, protože on je jako její autor zodpovědný za celou koncepci díla.

Pokud o tuto službu budete mít zájem, rád se s Vámi dohodnu.

U stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.