Projektová činnost ve výstavbě

  • všechny stupně projektové dokumentace od studie po prováděcí projekt
  • podle Vašich představ
  • v souladu s požadavky platné legislativy
  • za příznivou cenu a v krátkém termínu

1. Novostavba

V případě, že se rozhodnete stavět tzv. na zelené louce a máte již konkrétní parcelu, nabízím Vám možnost předběžné bezplatné konzultace, při které si vyjasníme Vaše představy. Pro tento případ je na místě vyplnit jednoduchý dotazník, ve kterém Vaše představy nabudou konkrétní formu.

Možná už ale svou konkrétní přadstavu máte, nebo dokonce již máte od architekta hotovou studii stavby. Pokud ano, lze přistoupit ke zpracování potřebné dokumentace pro umístění a povolení stavby. V této fázi je vhodné navštívit příslušný stavební úřad a ujasnit si rozsah požadovaných vyjádření, stanovisek, soulad s územním plánem apod. V rámci inženýrské činnosti Vám v tomto rád pomohu.

Projekt Vám poté zhotovím v krátkém čase v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci staveb.

2. Změna stavby

Možná se ale rozhodnete rekonstruovat nebo adaptovat Váš starší objekt. Nebo uvažujete o koupi takovéto nemovitosti. V tomto případě je na místě nejprve zpracovat pasport, zjistit skutečný stav domu a případné vady.

Na základě těchto zjištěných skutečností lze zpracovat studii možného dispozičního, funkčního a prostorového řešení. Na základě této studie se určí potřebný rozsah stavebně - technického průzkumu.

V další fázi je již na pořadu dokumentace pro stavební povolení.

Rozsah a pracnost projektu rekonstrukce stavby je obvykle vyšší, než u novostavby.

V další fázi si u mne můžete objednat dopracování projektu do fáze dokumentace pro provedení stavby.