Inženýrská činnost

Zajištění řady stanovisek a vyjádření, která jsou nutná k doložení žádosti o stavební povolení.  Seznam požadovaných vyjádření vám dá příslušný stavební úřad. 

Tuto službu si u mně můžete objednat na základě uzavřené mandátní smlouvy a zmocnění.