Energetická certifikace budov

Nabízím vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle platné legislativy. 

Požadavky kladené na najitele nemovitostí - přehledná tabulka - zde.
 
Můj zápis v seznamu energetických specialistů MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu) - zde.