PENB

Nabízím Vám vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy PENB podle platné legislativy. 

Povinnost stavebníka opatřit si Průkaz energetické náročnosti budovy je dána zákonem č. 406/2000 Sb.

Nejčastější případy, kdy budete potřebovat PENB:

  • při výstavbě nové budovy
  • při větší změně stávající budovy
  • při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části

Můj zápis v seznamu energetických specialistů MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu) - zde.