Rád bych se Vám trochu představil. 

 

Jmenuji se Miroslav Kratochvíl. Pocházím z Pardubic a celý život zde i žiji. Studoval jsem na zdejším gymnáziu a poté na stavební fakultě ČVUT v Praze obor pozemní stavby.

Po ukončení studia jsem od roku 1992 pracoval ve firmě Prefa Pardubice jako projektant v tehdy nově zřízeném středisku rodinných domků. Zde jsem se také podílel na zavádění nového stavebního systému Rastra na český trh. Bohužel se tento systém z různých důvodů nakonec na trhu neprosadil.
 
V roce 1999 jsem složil autorizační zkoušku u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pro obor pozemní stavby.
 
Koncem roku 1999 jsem zahájil samostatnou činnost v oboru projektová činnost ve výstavbě. Od té doby jsem ke spokojenosti svých klientů zhotovil několik desítek projektů, Průkazů energetické náročnosti budovy PENB a posudků pro dotace z NZÚ.
 

Těším se na spolupráci i s Vámi!